Artiklar

Blåsljud på hjärtat – Ett vanligt förekommande problem

Många av de blåsljud som påträffas på hästar är ofarliga. Men för att vara säker på omfattningen bör en veterinär undersöka hästen för att avgöra om några restriktioner krävs

Ofarliga blåsljud, även kallade fysiologiska blåsljud, uppstår när blodet flödar igenom hjärtat och dess blodkärl, utan att det är något fel på hjärtat. Blåsljud kan också uppstå om någon av hjärtats klaffar läcker eller om hästen har ett medfött hjärtfel. Som veterinär undersöker man hästen noggrant för att kunna avgöra vilken typ av blåsljud hästen har. Man lyssnar på hjärtat från båda kroppssidor och över
hjärtats alla klaffar för att avgöra var blåsljudet kommer ifrån. Man kan då också avgöra när i hjärtcykeln blåsljudet uppstår och hur långt blåsljudet är, detta ger oss mer information om vilken typ av blåsljud hästen har och om det är någonting som bör undersökas vidare.

Ultraljud ger en detaljerad bild

Efter den inledande undersökningen kan många blåsljud avfärdas som ofarliga. Vid misstanke om klaffläckage eller ett medfött hjärtfel går man ofta vidare med en ultraljudsundersökning, för att i detalj kunna undersöka hjärtat och dess klaffar. Man kan även göra en EKG-undersökning i arbete för att se hur hjärtat fungerar under ansträngning, då vi vet att hästar med vissa typer av klaffläckage löper ökad risk att få rytmrubbningar vid ridning eller körning.

Rytmrubbningar pensionerar

De allra flesta hästar kan ridas som vanligt trots sitt blåsljud. Hästar med klaffläckage rekommenderar vi att man följer upp regelbundet för att kunna upptäcka en eventuell försämring i tid. Om ultraljud visar tecken på hjärtförstoring, eller om hästen får rytmrubbningar på sitt hjärta när den arbetas, bör den pensioneras.

”Uppstår när blodet flödar genom hjärtat och dess blodkärl”