Artiklar

EMS och PPID (Cushings) ökar risken för fång

Fång är tyvärr ett relativt vanligt problem för hästar och visar sig framför allt som en smärtsam inflammation i hoven. EMS och PPID (som tidigare benämndes som Cushings syndrom) är två hormonavvikande tillstånd som ökar risken för att hästen får fång. Observera att det även finns andra anledningar till att hästar utvecklar fång (som vi inte kommer gå närmare in på i denna artikel) – exempelvis kraftigt bete, överbelastning eller allvarlig sjukdom med endotoxinemi (frisättning av giftiga ämnen, ”toxiner” i blodet) vid exempelvis kvarbliven efterbörd eller grovtarmsinflammation. Du kan läsa mer om fång i artikeln Fång hos hästar.

Vad är EMS?

Ekvint Metabolt Syndrom är ett sjukdomstillstånd med hormonella och metaboliska förändringar hos hästar. EMS karaktäriseras av en insulinresistens (cellerna i kroppen blir mindre känsliga för insulin) vilket kroppen försöker kompensera genom att öka produktionen. Det uppstår då en hyperinsulinemi (onormalt höga insulinhalter i blodet). Det är de höga insulinhalterna i blodet som ger en ökad risk att utveckla fång.

Sjukdomen debuterar ofta mellan 5-15 års ålder, men den kan ses även hos yngre individer. Man tror att sjukdomsutvecklingen beror av både miljöfaktorer (exempelvis utfodring, motion) samt genetiska faktorer. Sjukdomen är vanligare bland annat hos shetlandsponnyer och islandshästar.

Vanliga symptom vid EMS:

  • Övervikt
  • Fettansamling över bland annat nacke och svansrot
  • Återkommande problem med fång
  • Insulinresistens och hyperinsulinemi

Om det finns misstanke om EMS kan man ställa diagnosen genom att mäta insulinkänsligheten hos hästen. Testet kallas för Oralt glukostoleranstest (OGT) och går ut på att man låter hästen svälta 8-12 timmar och därefter ger en sockerlösning i munnen. Man tar blodprov innan sockerlösningen ges samt 60-90 minuter efteråt, på så sätt kan man mäta kroppens insulinrespons. Testet kan göras antingen av veterinär hemma eller på klinik.

Behandling av EMS går i regel ut på att justera utfodringsrutiner, öka motionen och minska övervikt. Man rekommenderar ett foder med lågt innehåll av socker och stärkelse för att minska insulinfrisättningen. Det är i regel också bra om man fördelar grovfodergivorna i små portioner över dygnet för att hålla insulinnivåerna så jämna som möjligt. Det pågår även lovande forskning för ett läkemedel som påverkar kroppens hantering av socker och därigenom minskar insulinhalterna i blodet. Läkemedlet är inte kommersiellt tillgängligt ännu, men om din häst diagnosticeras med EMS och är i behov av behandling kan den eventuellt vara aktuell som deltagare i forskningsstudien.

Vad är PPID (Cushings)?

PPID är en förkortning av Pituitary Pars Intermedia Dysfunction. Sjukdomen karakteriseras av att en del av hypofysen (en körtel som sitter i hjärnan och bland annat reglerar hormonutsöndringen i kroppen) blir överaktiv. Detta leder till ökad utsöndring av hormonet ACTH vilken i sin tur påverkar kroppens produktion av kortisol. Ett vanligt symtom vid PPID är fång. Man vet inte säkert varför hästar med PPID löper ökad risk att utveckla fång, men misstanke är även här att det hänger ihop med en störd insulinreglering. PPID ses framför allt på hästar som är äldre än 15 år.

Vanliga symtom på PPID är:

  • Lång, ibland även lockig päls
  • Svårigheter att fälla vinterpälsen
  • Tappar muskelmassa
  • Bukig
  • Får fettdepåer över ögonen
  • Dricker och kissar mer än normalt

Diagnos ställs med hjälp av blodprov för att mäta nivån av ACTH. Värt att notera är att ACTH-nivåerna kan variera under året, det är oftast lättast att ställa diagnosen under hösten. Det är också viktigt att notera att stress (exempelvis vid hård träning, sjukdom) också kan påverka ACTH-nivåerna. Man rekommenderar därför att hästen är frisk från annan samtidig sjukdom när provtagningen görs.

Vid fastställd diagnos kan man sätta in behandling med en medicin som dämpar aktiviteten i hypofysen och därmed minskar ACTH och kortisol-halterna i blodet. Det finns i nuläget två tillgängliga läkemedel, Prascend och Pergoquin. Medicinen fungerar i regel bra och många av symtomen avtar/försvinner helt. Doseringen behöver anpassas efter varje individ, så räkna med en viss period av anpassning vid uppstart av behandling. Det rekommenderas även att man gör regelbundna kontroller under hela behandlingen, för doseringen kan behöva justeras även vid senare tillfälle. Sjukdomen går ej att bota, utan behandlingen behöver fortlöpa dagligen under hela hästens liv. Medicinen har tyvärr startkarens så hästar som behandlas är ej tillåtna att tävla.

Så här kan du förebygga att din häst med EMS eller PPID får fång

För att minska risken får fång är det viktigt att hålla din häst i normalt hull och se till att den får regelbunden motion. Undvik kraftfoder och ge enbart grovfoder av god kvalitet och gör långsamma foderbyten (över minst två veckor).

Bete är en hög riskfaktor för fånghästar och framför allt för de som går med en obehandlad EMS eller PPID. Vissa hästar kan aldrig släppas på bete medan andra kan beta ett par timmar per dag, framför allt i slutet av sommaren då näringsvärdet i gräset är lägre. Diskutera med din veterinär vad som är lämpligt för just din häst.

Om du misstänker att din häst har EMS eller PPID

Prata med din veterinär om din häst uppvisar något av symtomen som nämnts ovan, det gäller speciellt om hästen redan haft fång. Båda tillstånden kan diagnostiseras med blodprov och därefter får du och din veterinär ta fram en plan för foder, motion och eventuell annan behandling.