Artiklar

En normal fölning

När det äntligen är dags för fölning är det både spännande och nervöst för de flesta hästägare. Då kan det kännas tryggt att veta att de allra flesta fölningar sker utan komplikationer men samtidigt är det bra att veta hur man bäst övervakar fölningen och stöttar sitt sto utan att störa henne.

I den här artikeln går vi igenom hur en normal fölning går till, från att förlossningen startar tills fölet är ute. I artiklarna Komplikationer vid fölning och I slutet av dräktigheten och planering inför fölning kan du läsa mer om förberedelserna inför.tills fölet är ute. I artiklarna Komplikationer vid fölning (länk) och I slutet av dräktigheten och planering inför fölning (länk) kan du läsa mer om förberedelser och vilka komplikationer som kan uppstå och kräver veterinärhjälp.

Innehåll:

Lugn miljö viktigt för det fölande stoet

Ett sto vill rent instinktivt föla i lugn och ro, därför sker de allra flesta fölningar på natten när det är tyst och lugnt i stallet. Du vill övervaka hela fölningen för att snabbt kunna ingripa om något går fel, men samtidigt är det viktigt att låta sto och föl vara ifred så länge allt verkar normalt. Det är verkligen en balansgång!

Tre faser under fölningen

Det normala förloppet av en fölning delas in i tre faser: öppningsfasen, utdrivningsfasen och efterbördsfasen.

Öppningsfasen

Den första delen av fölningen kallas öppningsfasen och pågår vanligen i fyra till sex timmar. Hos vissa ston kan öppningsfasen gå relativt obemärkt förbi medan andra visar tydliga symtom på att fölningen har startat. Under den här fasen roterar fölet och positionerar sig rätt i förlossningskanalen samtidigt som stoets förlossningsvägar öppnar upp sig. Många ston blir lite oroliga under öppningsfasen och kan uppvisa koliksymtom. Det är vanligt att stoet slutar äta, vandrar runt och skrapar med framhovarna. Det är också vanligt att stoet lägger sig ner och reser sig upp igen ett flertal gånger. I slutet av öppningsfasen brister den yttre fosterblåsan och vattnet går. När vattnet har gått så övergår fölningen till utdrivningsfasen.

Utdrivningsfasen

Under utdrivningsfasen går det i normalfallet fort, ofta tar det inte mer än 15 till 20 minuter från att vattnet har gått tills fölet är ute. Nu lägger sig de flesta ston ner på sidan och börjar krysta. Om stoet fölar inomhus är det viktigt att hon inte lägger sig med bakdelen mot en vägg så att fölet riskerar att hamna i kläm när det kommer ut.

Inom några minuter brukar man kunna se den inre fosterblåsan och en hov eller två. I de flesta fall syns först en framhov, följt av den andra och sedan fölets mule. Ibland har den inre fosterblåsan redan brustit, annars går den vanligtvis sönder under själva utdrivningen. I de fall den inre fosterblåsan inte går sönder av sig själv kan man behöva hjälpa till och öppna fosterhinnorna när fölet kommit ut så att det kan andas. När fölet väl är ute går fölningen in i den sista fasen: efterbörden.

Efterbördsfasen

Direkt efter fölet föds ska sto och föl få vara ifred, så går inte direkt fram och stör dem. Ett sto som får vara ifred ligger nämligen ofta kvar ett tag, ibland kan även fölets bakben vara kvar i förlossningskanalen. Medan sto och föl fortfarande ligger ner får fölet det sista, och viktiga, blodet från moderkakan via navelsträngen. Blodflödet i navelsträngen stryps sedan successivt och navelsträngen går av när stoet reser sig eller fölet försöker resa sig. Man ska alltså inte klippa navelsträngen!

Moderkakan, eller efterbörden som den också kallas, ska komma ut inom tre timmar efter att fölet har fötts. Kvarbliven efterbörd ökar risken för livmoderinfektion och förlossningsfång hos stoet. Det är alltså viktigt att se till att efterbörden kommer ut som den ska och i rätt tid. När efterbörden är ute ska den läggas på marken för att inspekteras så att den kommit ut i sin helhet. Om någon del ser ut att saknas bör du rådgöra med din veterinär.

När ska veterinär kontaktas?

Fölningar går oftast bra men bör övervakas så att om komplikationer uppstår kan veterinär snabbt kontaktas. Eftersom fölningar har så snabbt förlopp är det viktigt att veta när något avvikande sker. Vid dessa situationer bör du kontakta veterinär direkt:

  • Om ditt sto har uppvisat symtom på att fölningen påbörjats, det vill säga lindrigare koliksymtom, men inget mer händer efter fyra till sex timmar bör du kontakta veterinär.
  • Om stoet uppvisar mer än lindriga koliksymtom. Kom ihåg att även högdräktiga ston kan få kolik.
  • Om vattnet gått men ingen fosterblåsa eller fosterdelar syns inom fem minuter.
  • Om värkarbetet stannar av eller om fölet inte verkar komma längre ut trots att stoet krystar.
  • Om det kommer ut hovar upp och ner, eller fler än två hovar samtidigt. Då ligger sannolikt fölet fel i förlossningskanalen och kommer behöva hjälp för att komma ut.
  • Om fosterblåsan/hinnan är klarröd (se bild). Fosterblåsor är vitaktiga och lite genomskinliga. En röd fosterhinna indikerar att moderkakan har lossnat för tidigt vilket innebär att fölet riskerar att drabbas av syresbrist och behöver komma ut snabbt. Ring veterinär direkt för vägledning över telefonen!
Red bag, dvs röd fosterblåsa vid fölning är alltid akutfall!

Förvänta dig en normal fölning men förbered dig på de komplikationer som kan uppstå

Fölningar går allt som oftast bra och veterinär behöver inte tillkallas under fölningen. Men att vara påläst om vilka komplikationer som kan uppstå och vilka symtom de visar är att rekommendera. Fölningar går så pass snabbt och att vid avvikande symtom behöva söka information är en onödig stress för hästägare. Vi rekommenderar att du läser våra artiklar om Komplikationer vid fölning och I slutet av dräktigheten och planering inför fölning för att veta hur du bäst förbereder dig inför den stundande fölningen.