Artiklar

Fång hos hästar

Fång är en sjukdom som orsakar inflammation i hästens hov, närmare bestämt i lamellerna mellan hovbenet och hornkapseln (hovens yttre skikt). Hälta och ömma hovar är vanliga symtom men symtomen kan vara mer eller mindre tydliga beroende på orsak och hur svår inflammationen är. Orsaken till fång är inte helt klarlagd men det finns en rad teorier och olika anledningar till att en häst kan drabbas.

Vad är fång?

Mellan hovbenet och hornkapseln, som är hovens yttre hårda skikt, finns lameller. De fungerar likt ett starkt kardborreband och håller hovbenet på plats mot hovens yttre vägg. En inflammation i lamellen är dels smärtsamt för hästen men kan också försvaga fästet mellan hovbenet och hornkapseln. Inflammationen skadar lamellerna och kan leda till att hovbenets läge i hoven förändras, antingen genom att den sjunker nedåt mot sulan (hovbenssänkning) eller att den roterar framåt (hovbensrotation).

Riskfaktorer och bidragande orsaker

Eftersom det är bra att upptäcka fång så tidigt som möjligt är det bra att känna till om din häst har en ökad risk för sjukdomen. Det finns fortfarande vissa frågetecken kring varför hästar får fång men tydligt är att det finns flera olika faktorer som kan utlösa det – och det kan också bero på en kombination av dessa. Vissa hästraser och hästar som har hormonella avvikelser som EMS eller PPID har en ökad risk för att drabbas av fång. Du kan läsa mer om fång till följd av hormonell obalans i artikeln EMS och PPID (Cushings) ökar risken för fång.

Faktorer som kan utlösa fång är kraftigt bete, mycket stärkelse i fodret, endotoxinemi (som vid kvarbliven efterbörd eller grovtarmsinflammation) och i undantagsfall överbelastning.

Foderrelaterad fång

De vanligaste orsakerna till fång är att hästen går på ett kraftigt bete eller att hästen får en störning i tarmfloran. Det sker ofta i samband med att hästen fått större mängd kraftfoder. För mycket stärkelse i fodret tros vara en del av problematiken, vilket orsakar en obalans i tarmfloran som i sin tur kan ger inflammation i hovens lameller.

Förlossningsfång eller fång på grund av endotoxinemi

Om ett sto inte släpper efterbörden (moderkakan dvs placenta) normalt efter fölning, inom tre timmar och att hela efterbörden kommer ut, kan hon drabbas av fång. Efterbörden som ligger kvar släpper ut toxiner (gifter) som kommer ut i blodet (endotoxinemi) vilket påverkar blodcirkulationen i hovarna.

Även grovtarmsinflammation och andra sjukdomstillstånd kan ge endotoxinemi och på så sätt orsaka fång.

Belastningsfång

I undantagsfall kan hästar få fång på grund av överbelastning. Det beror då på att hästen har en allvarlig skada såsom en fraktur på till exempel det ena frambenet och på grund av den kraftiga smärtan då överbelastar det andra frambenet. Det andra, friska benet kan då få belastningsfång.

Symtom på fång

Symtomen på fång kan variera från mycket milda och diffusa till kraftiga. Det är därför viktigt uppmärksamma även mindre tydliga symtom för att skyndsamt kunna fastställa diagnos och sätta in rätt behandling.

Vanliga symtom vid fång:

  • Ökad värme i hovarna
  • Förstärkt digitalpuls – digitalpulsen tas på vardera sida om benen, i höjd med kotledens bredaste punkt
  • Stelhet och ovilja att röra sig eller vända snävt
  • Skiftar vikt mellan benen
  • Står bakåtlutad för att avlasta frambenen
Det här är lättaste sättet att känna en förstärkt digitalpuls.

När ska jag kontakta veterinär?

Vid misstanke om fång ska veterinär omedelbart kontaktas. Fång är ett smärtsamt tillstånd och hästen är i behov av smärtlindring och antiinflammatorisk medicin omgående. En viktig faktor för hästens tillfrisknande är att snabbt sätta in antiinflammatorisk behandling och samtidigt behöver hästen boxvila, gärna på så mjukt underlag som möjligt. Boxvila är viktigt för att inte förvärra skadorna i hoven och riskera lägesförändringar. Skynda inte med att avsluta boxvilan, för kort vila ökar risken för återfall.

Eftervård

En häst som haft fång behöver extra omsorg för sina hovar. När veterinär anser att det är lämpligt bör hästen besöka en skicklig hovslagare för korrekt hovvård.

Fång har en tendens att återkomma om hästen en gång drabbats, därför är det viktigt att försöka ta reda på bakomliggande orsak och om möjligt sätta in åtgärder för att minska risken för återfall. Hästen bör fortsättningsvis motioneras regelbundet, både för att undvika övervikt och för att hålla i gång blodcirkulationen. Det är vanligt att hästar som drabbats av fång inte kan gå på bete, även om försiktig invänjning kan hjälpa en del hästar.

Prata med din veterinär om lämpliga åtgärder för just din häst.