Artiklar

Felaktiga benställningar hos föl och hur man behandlar dem

Föl kan ha olika typer av felaktiga benställningar såsom kontrakturer, hypomobilitet- överörlighet i leder, samt andra avvikande benvinklar såsom ko- eller hjulbent (valgus eller varus). Det kan vara svårt att som hästägare att själv veta hur man på bästa sätt ska hjälpa sitt föl och se vad som är fel.

Vår legitimerade sjukgymnast Amanda Syrén Lindroth som jobbat flera år med att behandla föl på Mälaren Hästklinik svarar på några av de vanligaste frågorna när det kommer till att behandla föl som har benställningsproblem, vilka behandlingsmetoder som hon och hennes vårdteam använder och när du som ägare ska kontakta veterinär.

Vi går igenom:

Vad finns det för olika typer av benställningsproblem?

– Det finns en rad olika benställningsproblem och dessa kan se väldigt olika ut och behandlas på lite olika sätt, säger Amanda:

  • Kontrakturer: En eller flera leder är då ”låsta” i flexion (ihopböd led) av olika grad. Detta beror oftast på kort muskulatur/korta senor och/eller ligament. Detta inkluderar bockhov där fölet står på tå som en ballerina.
  • Hypermobilitet: En eller flera leder har ett ökat rörelseuttag, nästan alltid i extension (sträckning). Detta beror på att muskulatur, senor och ligament är för mjuka/svaga för att på ett korrekt sätt bära upp fölets tyngd i rätt ledposition.
  • Varus, även kallat hjulbent: Benet bågnar ut från hästens kropp.
  • Valgus, även kallat kobent: Benet bågnar inåt mot hästens kropp.
  • Windswept: Hela fölet ser skevt ut åt samma håll. Det är inte ovanligt att både fram- och bakben är påverkade men kan också ses bara fram eller bak.

Hon fortsätter:

– Alla ovanstående problem kan uppvisas samtidigt hos ett och samma föl och flera besvär kan till och med återfinnas i ett och samma ben. Kombinationer är vanliga och kan bero både på primära och sekundära besvär till följd av benställningsproblematik. Därför är det extra viktigt att alltid komma in och få en bedömning av kunnig veterinär, säger Amanda.

I vår artikel Felaktiga benställningar hos unga föl kan du läsa mer om de olika benställningsproblemen.

Råd till den som misstänker att det är något fel på deras föls benställning?

– Kommer inte fölet upp självmant eller inte kan stå utan stöd så är det viktigt att tidigt ta kontakt med en veterinär för bedömning. Dels för att fölet ska kunna dia, dels för att risken för trycksår är mycket stor när de inte belastar benen som de ska eller ligger ner för mycket. Ju tidigare man kommer in med ett sådant här föl desto bättre hjälp kan vi erbjuda. Är fölet bara några timmar eller dagar gammalt så är kroppen mycket anpassningsbar och svarar snabbare och bättre på behandlingen, säger Amanda.

Vilka hjälper till med behandlingen på plats?

– På Mälaren Hästklinik arbetar vi alltid i ett multimodalt team kring fölen. Både veterinär, kirurg, hovslagare och sjukgymnast lägger upp en gemensam plan för en så optimal vård som möjligt. Nästan alltid inleder vi med en konservativ behandling av benställningsproblem, säger Amanda.

Hon fortsätter:

– Vi ser att det är värdefullt att få input från alla olika kunskapsfält tidigt för att säkerställa att vi behandlar rätt problem och i rätt ordning.

Vilka behandlingsmetoder finns för felaktiga benställningar hos föl?

– De behandlingsmetoder vi jobbar med innefattar kontrakturprofylax (stretching), stå- och gåträning med en eller flera personer, att tejpa med kinesiologitejp för ökat sensorisk input, specialskor och/eller verkning, gipsskenor/ortoser, medicinering – och slutligen kirurgi om den konservativa behandlingen inte räcker till.

Får alla föl samma behandling?

– Varje föl hos oss får ett individanpassat rehabprogram som ses över flera gånger/dag eller dagligen beroende på hur det utvecklas. Vi ser att det är viktigt att varje föl får behandling efter sina förutsättningar för att få bästa möjliga chans till ett friskt och rörligt liv som vuxen häst, säger Amanda.

Hur lång behandlingstid ska jag räkna med om mitt föl behöver behandlas?

– Behandlingstiden på kliniken varierar från några dagar upp till ett par veckor. I vissa fall kan fölet behöva hjälp över en längre tid, men i de allra flesta fall kan behandlingen fortsätta hemma. Vi ser helst att man kommer på flera återbesök och uppmuntrar till en nära dialog med vårdteamet för att säkra upp så att benställningsproblemen fortsätter åtgärdas som de ska.

Några avslutande råd till de som har små föl och oroar sig men kanske inte är säkra på vad som är fel?

– Tveka inte att komma in till oss eller kontakta oss för rådfrågning, hellre en gång för mycket än för lite. Ibland kan det vara ett litet problem som är lätt att åtgärda om man tittar på det i tid. Vi ser alltid till varje föls bästa, säger Amanda.