Artiklar

Kolik – samlingsnamnet för bukbesvär

När en häst inte får i sig tillräckligt med vatten ökar risken för förstoppningar. I den här artikeln får du veta mer om hästens magbesvär och vad vi på Mälaren Hästklinik kan göra för att lindra smärtan.

Hästen är en grovtarmsjäsare, vilket betyder att mikrofloran i blindtarm och grovtarm har en stor betydelse för att bryta ner näringsämnen. Bakterierna bryter ner till exempel cellulosa till korta fettsyror som sedan tas upp genom grovtarmen. Grovtarmen spelar också stor roll för vätskebalansen.


Under ett dygn omsätter blindtarm och grovtarm en vätskevolym som motsvarar cirka 20 procent av kroppsvikten, för en häst som väger 500 kilo blir det 100 liter.

Om hästen utfodras med enstaka, större portioner av kraftfoder och hö går det att se en minskning av blodplasmavolymen på upp till 15 procent efteråt. Det beror på att produktionen av fettsyror överstiger upptaget genom tarmväggen och vatten dras istället ut till tarmen.

Den minskade plasmavolymen måste sedan kompenseras, vilket gör att upptaget av natrium och vatten från tarmen ökar. Det kan i sin tur göra att tarminnehållet torkas ut och risken för förstoppningar ökar. Förändringar av det slaget uppstår inte när hästen står på ett mer kontinuerligt intag av grovfoder.

Kolik = ont i magen

Kolik är bara ett samlingsnamn för att hästen har smärta från buken. Det säger inte något om diagnosen. När en häst kommer in till kliniken med kolik, görs först en allmänklinisk undersökning. Veterinären bedömer allmäntillstånd, lyssnar på hjärta, lungor och bukljud. Det ingår i en första bedömning av kolikens allvarlighetsgrad.

Djurägaren kan bidra med viktig information genom att till exempel berätta om hur länge hästen har haft magbevär, om den behandlats med någon typ av smärtlindring, träckprovsstatus, foderstat m.m.

Rektalundersökning ger viktiga svar

Efter den initiala undersökningen får hästen lugnande medicin direkt i blodet, intravenös sedering. Det görs också en rektalundersökning. Med handen når veterinären mellan 60-70 procent av hästens bukhåla. Även om det inte går att känna hela bukhålan ger denna undersökning ovärderlig information för att komma till rätta med hästens magbesvär. Finns det en förstoppning, ökad mängd gas eller kanske till och med ett misstänkt felläge på tarmen?

Sondning bidrar med värdefull hjälp

Under tiden som veterinären rektalundersöker, brukar en assistent sätta en permanentkateter i hästens halsven. Kateten sys fast på plats och gör att hästen kan få mediciner och intravenöst dropp direkt i blodet utan att man behöver sticka hästen upprepade gånger.

Nästa moment är nässvalgsondning. Eftersom hästen har en mycket stark övre magmun saknar den förmåga att kräkas. Vid vissa koliktillstånd fylls magsäcken på och detta kan gå så långt att magsäcken spricker om hästen inte får hjälp med tömning.

En sond förs från näsan och ner i magsäcken, och man kontrollerar via hävertering om det finns onormalt mycket vätska. Vid vissa tillstånd använder man istället sonden till att ge preparat som hjälper till vid förstoppningar. Det kan vara paraffinolja eller speciella salter som används. Sondning är också ett bra sätt att ge hästarna extra vätska.

Hästen får avstå foder

Ibland kan de nyss nämnda undersökningarna kompletteras med att veterinären tar prov på blod eller bukvätska, men om hästen är stabil kan man välja att avvakta med ytterligare diagnostik.

Hästen får en box på vårdavdelningen och kopplas vid behov upp på dropp. Droppaggregaten sitter i taket och är utdragbara spiraler. Det gör att hästen kan stå lös i boxen, lägga sig ner eller gå runt om den vill.

Hästen övervakas och får vid behov smärtlindring. Hästar som kommer in med kolik brukar inte få äta något det första dygnet. Efter ronden morgonen därpå upprepas de mer ingående undersökningarna. Enklare förstoppningar kan man ofta komma till rätta med över en natt, men ibland kan det ta flera dagar innan hästen är färdigbehandlad.

Öka fodermängden försiktigt

Till en början får hästen bara små tussar hö utspritt över dagen för att se att tarmen fungerar som den ska igen. Många djurägare vill gärna att hästen stannar för ett par dagars uppfodring, men ibland vill husse eller matte ha hem sin häst så snabbt som möjligt. I de fallen får ägaren med sig foderanvisningar för de första dagarna.


Enklare förstoppningskoliker är trevliga fall eftersom vi på kliniken snabbt kan hjälpa till, men helst skulle vi förstås inte vilja se dem alls…

Ett tips: Försök att lura i hästarna extra vätska varje dag. Väl uppblöt betfor, mash eller liknande kan hjälpa till.

När en häst har kolik uppvisar den ofta symptom som: 

 • nedsatt aptit
 • skrapar med frambenet
 • lägger sig och rullar upprepade gånger
 • tittar mot magen
 • sparkar med bakbenen mot magen
 • står i urineringsställning
 • flemar

Vad gör du direkt vid dessa symptom: 

 • kontrollera temp, slemhinnor, tarmljud, andningsfrekvens och hjärtfrekvens
 • ta bort allt foder
 • gå på kortare promenader
 • rådgör med veterinär

Ring veterinär direkt om: 

 • kraftiga koliksymptom, hjärtfrekvens över 40 slag/min, andningsfrekvens över 16 andetag/min, feber (>38,3), diarré i kombination med kolik.