Artiklar

Komplikationer vid fölning

De flesta fölningar är komplikationsfria och både sto och det nyfödda fölet mår bra. Men det finns undantag och när komplikationer uppstår kan situationen snabbt bli akut. Därför är det bra att redan innan förlossningen veta vad som kan hända och när veterinär bör kontaktas.

I Slutet av dräktigheten och planering inför fölning samt En normal fölning kan du läsa om hur du förbereder inför fölning och hur en normal fölning går till. I den här artikeln fokuserar vi endast på de komplikationer som kan uppstå.

Innehåll:

Komplikationer som kan uppstå vid fölning

Oavsett vilken komplikation som uppstår under fölningen rekommenderar vi att du skyndsamt kontaktar veterinär. Situationen kan snabbt bli akut och det är bättre att höra av sig en gång för mycket än att vänta för länge.

Risk för syrebrist efter vattenavgång

Efter att vattnet har gått behöver fölet komma ut relativt omgående, helst inom 15 till 30 minuter. Om tiden går över det riskerar fölet att drabbas av syrebrist. Det är därmed viktigt att om någonting avviker efter vattenavgång så bör veterinär kontaktas omgående. Det finns flera exempel på föl som förlösts flera timmar efter att vattnet har gått, så tappa inte hoppet om att få ut ett levande föl bara för att veterinärhjälp är mer än trettio minuter bort. Om du däremot vet att det kommer ta tid för veterinär att komma ut är det ännu viktigare att inte vänta med att ringa om man har en känsla av att någonting inte kan vara fel.

Felläge av fölet

Den absolut vanligaste komplikationen vid förlossning är felläge, det vill säga att fölet inte ligger som det ska i förlossningskanalen och inte kommer ut trots att stoet krystar. Två framben och en nos vill man ska vara först ut, alternativt två bakben, men ibland är huvudet böjt eller ett av bakbenen ligger i vägen. Om ett av frambenen ligger över huvudet finns dessutom risk för att stoet skadas invändigt av kraftiga värkar. Då behöver fölet läggas till rätta, något som ofta är lättare sagt än gjort, det kan ibland kräva flera veterinärer som hjälps åt för att få fölet i rätt position.

Ruptur av livmoderartär

Större blödningar till följd av att bristningar i något av de stora blodkärlen till livmodern är en potentiellt livshotande situation för stoet. Det drabbar oftare äldre ston eller vid felläge av fölet. Blödningen sker oftast under eller efter förlossningen och symtomen är kolik, svettning, ökad andning och puls. Eftersom blödningen inte alltid är synlig behöver veterinär ställa diagnos med hjälp av ultraljud, rektalundersökning och prov på bukvätskan. Veterinär fastställer sedan lämplig vård.

För tidig placentaavgång – ”red bag delivery”

Fölet ska födas i en blå/vitskimrande fostersäck. Om den istället är röd och lik sammet i strukturen har moderkakan lossnat för tidigt. Det kallas ibland för ”red bag delivery” och innebär att fölet inte längre får syre via navelsträngen och behöver akut hjälp att andas. Ring alltid direkt till veterinär för råd på telefon hur du ska göra. Ofta behöver fostersäcken genast klippas eller skäras upp och fölet om möjligt få konstgjord andning. Fölet brukar behöva intensivvård efteråt då syrebristen kan ge allvarliga konsekvenser.

Transportera stoet till klinik eller ska veterinär komma ut till stallet?

När komplikationer uppstår vid fölning är tidsfaktorn allra viktigast – så i valet av att transportera hästen till en klinik eller be veterinären komma ut till stallet beror ofta på vilket av alternativen som går snabbast. De initiala undersökningarna och åtgärderna är desamma oavsett om man är på klinik eller hemma i stallet, men om komplikationen är komplicerat behöver stoet komma in till en klinik för att öka chansen att fölet kommer ut levande.

Om du ska transportera ditt sto till en klinik är det viktigt att hon kan transporteras säkert, ibland behövs både värkstillande och lugnande medel för att det ska vara möjligt. Ring alltid till en veterinär innan du lastar hästen så kan du får hjälp att bedöma situationen och vilket alternativ som är bäst lämpat för ditt sto.

Det här händer på kliniken

När ett fölande sto är på väg in till kliniken är det viktigt att veterinärerna på plats kan få så mycket information som möjligt av hästägaren över telefon, för att kunna förbereda sig och arbeta så snabbt som möjligt när stoet väl är på plats. Frågor vi vill ha svar på är:

  • Hur länge har fölningen pågått?
  • Vilka symtom på komplikationer har iakttagits?
  • Har livstecken från fölet iakttagits?
  • Har veterinär undersökt stoet på plats i stallet?
  • Allmänstatus på stoet? Är hon lugn, orolig, trött eller verkar ha onormalt ont?

Om det exempelvis rör sig om ett komplicerat felläge och fölet lever kan kejsarsnitt vara bästa åtgärd och för att inte förlora värdefull tid kan kliniken förbereda för operation under tiden stoet transporteras.

På kliniken möts du av veterinär, ofta behövs flera veterinärer för att hjälpas åt att förlösa fölet så snabbt som möjligt. Vi tar emot stoet direkt på operationsavdelningen för att vid behov kunna söva stoet så snabbt som möjligt. Om vi bedömer att vi inte kan få ut fölet när stoet står upp sövs hon. Om fölets huvud är ute kan fölet intuberas och få andningshjälp och på så sätt ges mer tid för att få ut fölet levande.

Pågående lägesrättning på ett sto under narkos och fölet får andningshjälp. I bakgrunden ser man hur buken rakas och steriltvättas som förberedelse för kejsarsnitt. I det här fallet förlöstes fölet kort efter bilden togs så kejsarsnitt behövdes inte.

Kejsarsnitt på häst

Inför ett kejsarsnitt får stoet narkos och placeras på operationsbord innan buken rakas och steriltvättas. Snittet läggs oftast i den nedre delen av buken för att undvika de större magmusklerna. Fölet tas sedan ut försiktigt och sedan sys livmoder och bukvägg ihop.

Kejsarsnitt är ett stort ingrepp men prognosen för full återhämtning är god. Om inga komplikationer tillkommer är chansen bra att stoet ska kunna bli dräktig och få fler föl i framtiden.

Nybliven mamma med sitt föl som förlöstes med kejsarsnitt. Både sto och föl mådde bra efter operationen och kunde åka hem från kliniken efter knappt en veckas eftervård och observation.

Ta ställning till olika beslut redan innan fölning

Som hästägare är det en otroligt stressande situation att befinna sig i när en fölning inte går enligt plan. Du kan behöva ta avgörande beslut under tidspress och det är alltid bra att tänka igenom vad din inställning till större åtgärder, exempelvis kejsarsnitt, inför fölningen för att känna att du kan ta rätt beslut för dig och din häst.