Artiklar

Kronisk diarré

-orsaker, utredning och behandlingar för hästar med mag- och tarmbesvär

Hästar har ett stort och känsligt matsmältningssystem där diarré kan vara symtom på flera olika sjukdomar och problem. Vi går igenom några vanliga anledningar och vad du kan göra själv och när du bör kontakta en veterinär.

Diarré är ett vanligt problem för hästar och enskilda episoder av lös avföring behöver inte vara orsak till omedelbar oro, däremot kan upprepad eller kronisk diarré indikera ett allvarligare underliggande problem som behöver undersökas vidare. Lös avföring hos hästar kan variera från träckbollar med vätska runt om till hästar med så lös avföring att håravfall och hudproblem på bakbenen uppstår. Du bör med andra ord både identifiera både frekvens och hur lös avföringen är för att avgöra hur kritisk situationen är. 

Det här kan du själv göra
Den vanligaste orsaken till kronisk diarré är att hästen reagerar på något i sin närmiljö. Om hästen i övrigt är pigg, feberfri och äter bra kan du som hästägare påbörja utredningen hemma med dessa tre steg:

 • Ställ hästen på box (släpp inte ut i hagen men rid och arbeta gärna hästen som vanligt)
 • Ta bort kraftfoder och ge endast stråfoder – om hästen äter hösilage kan det vara värt att byta till hö då hösilage kan orsaka ökad gasbildning och lösare avföring
 • Strö gärna halm i boxen så att hästen kan tugga konstant och få ökad bulk i tarmen


Prova detta i två veckor och om avföringen normaliseras behöver man inte starta en mer omfattande utredning. Då får man i stället sätta in en sak i taget för att se vad hästens mage inte tål. Om man till exempel återintroducerar hösilage och hästen inte får tillbaka lös avföring kan man, efter någon vecka, släppa ut den i sin hage. Skulle hästen då återigen får lös avföring betyder det att det är hästens utemiljö som behöver åtgärdas för att komma till rätta med problemet.

Symtom som bör utredas av veterinär

En väldigt lös avföring eller försämrat allmäntillstånd, feber och låg energi bör utredas av veterinär. På klinik finns flera sätt att undersöka bukhålan på en häst: rektalundersökning, ultraljud, blodprov, röntgen och biopsi av tarmen. Hästar är stora djur och oavsett metod finns det risk att man missar någon del av mag- och tarmkanalen vid undersökningen, därför gör veterinären normalt mer än en typ av undersökning.

Anledningar till diarré kan vara:

 • Nytt foder – hästens matsmältningssystem är som sagt känsligt och nytt foder kan skapa irritationer. Långsam introduktion av nytt foder är att föredra. Den här anledningen är oftast enklast att identifiera, om hästen nyligen bytt foder och därefter uppvisar symtom är första steget att, om möjligt, byta tillbaka och se om det förbättrar situationen.
 • Inflammation i tarmslemhinnan – kan ibland behandlas med kortison. Inflammationen kan uppstå som resultat av ett flertal olika anledningar, som sandinpackning och foder av sämre kvalitet, och bör därför utredas vidare för att komma åt grundorsaken.
 • Obalans i tarmfloran – precis som hos oss människor är bakteriefloran avgörande för en väl fungerande tarm. Sondmatning med tarmflora från friska hästar kan ge goda resultat. Kontrollerad forskning i området är bristfällig men liknande behandlingsmetod på människor har gett mycket goda resultat.
 • Sandinpackning i tarmen – vissa hästar har tendens att få in sand i mag-tarmsystemet. Det behöver inte betyda att hästen får problem, det är om sanden inte kommer ut med avföringen som det kan skapa oro i tarmen. Sandinpackning beror både på jordmån i hästens närmiljö men hästens sätt att beta och tarmrörelse spelar också in. Därför kan enstaka hästar som går i samma hage få tarmproblem utan att fler drabbas. Sanden retar tarmen och kan ge diarré. Ett sätt att enkelt identifiera sandinpackning är att lyssna på magen med stetoskop efter sandlika ljud – det kan låta som vågornas brus på en sandstrand. Ett annat sätt är att lösa upp ett antal träckbollar i vatten i en plasthandske och hänga upp för att se om sand samlas i botten. Det är dock en tveksam metod för det betyder att hästen faktiskt får ur sig sanden medan störst anledning till oro är om sanden samlas kvar i tarmen.

Kontakta veterinär om din häst:

 • Har återkommande eller kronisk diarré som inte kan åtgärdas på egen hand
 • Hästens allmäntillstånd är påverkat i form av låg energi, feber eller nedsatt aptit
 • Avföringen är mycket lös, speciellt om det irriterar huden på bakbenen
 • Om din häst har kraftig diarré i kombination med feber och/eller koliksymtom bör veterinär kontaktas omedelbart, det kan vara tecken på allvarligare sjukdom som kräver vård omgående