Artiklar

Nedkylning – så agerar du snabbt och rätt

Hästar är i regel bra på att klara av kyla. Men det finns situationer där hästen blir nedkyld – till exempel om den fastnat i ett dike eller sjö. Då gäller det att agera snabbt och rätt. Anna Kendall, veterinär på Mälaren Hästklinik, ger sina bästa tips om vad man ska tänka på som hästägare.

Det är inte jätteovanligt för veterinärer att ta hand om hästar som fastnat i vattendrag eller lera och blivit nedkylda berättar Anna Kendall.

-Men redan innan vi är på plats finns det mycket som hästägaren eller ryttaren kan göra för att påbörja rätt vård, säger hon.

Här underlättar det om man förstår vad som händer när kroppen blir nedkyld och hur man gör för att förhindra allvarliga skador i samband med hypotermi – den medicinska termen för när temperaturen i kroppens inre är för låg.

Vi har sammanställt fem områden du borde ha koll på:

1. Hästens normaltemperatur är mellan 37,5-38,2

Termostaten hos en vuxen häst är förinställd på mellan 37,5 och 38,2 grader.

– Den vanligaste orsaken till ”undertemp” hos hästar är faktiskt att man inte hållit rektaltermometern tillräckligt noga mot slemhinnan i tarmen, eller att spetsen hamnat inne i en träckboll. Så den första åtgärden, om inga tydliga yttre faktorer finns, är att göra om mätningen och vara noga med att hålla tempen mot tarmväggen, säger Anna.

2. Vinterpälsen skapar ett värmande lager

Hästar är i regel bra på att klara av kyla – det finns till exempel hästar i Mongoliet som under vintern lever i så extrema temperaturer som minus 40 grader Celsius utan att drabbas av köldskador. När yttertemperaturen sjunker leds kyla bort från kroppen genom att den varma luften stiger från huden och blandas med den svalare lufttemperaturen. En ordentlig vinterpäls håller värmen kvar i kroppen. Den varma luften fångas i pälsen och kan inte stiga bort.

Men om inte detta räcker drar de små blodkärlen i huden ihop sig vilket gör att huden blir kallare. Kroppen prioriterar i stället att blodet ska värma upp de centrala delarna.

– Detta är en mycket viktig mekanism för att förhindra avkylning av centrala organ, till exempel lever, lunga och njure, och se till att de bibehåller sin funktion, säger Anna.

Om inte heller detta räcker för att hålla temperaturen uppe börjar kroppen skaka. Muskelaktiviteten är ett sätt att skapa kroppsvärme.

3. En blöt häst fryser snabbare

Ju större ett djur är desto mindre är egentligen risken för nedkylning. Därför är det ovanligt med allvarlig nedkylning hos en häst jämfört med till exempel ett marsvin eller en kanin. Samma förhållande gäller mellanstora och små hästar; en mindre häst alltså är lite mer utsatt än en stor.

Så hur kan det komma sig att en häst som kan leva ute i minus 40 kan bli allvarligt nedkyld när den fastnar i åttagradigt vatten? Svaret är att vatten leder bort värme mycket mer än luft. Vatten med en temperatur på plus 26 grader leder bort värme lika effektivt som luft med en temperatur på 5 grader.

– Därför kan det bli en potentiellt farlig situation om hästar, eller människor och andra djur, fastnar i kallt vatten, säger Anna.

4. Att värma en nedkyld häst pär ett varsamt arbete – så gör vi

När vi får in en nedkyld häst till kliniken arbetar vi för att återställa kroppstemperaturen igen. Men detta måste göras utan att man skadar de centrala organen.

– Målet är inte att återställa hästens hudtemperatur. I stället vill vi höja den centrala temperaturen, säger Anna.

Hästen kan få kroppsvarmt intravenöst dropp och man kan också sonda hästen med kroppsvarm vätska direkt ner i magsäcken. Lite mer besvärligt, men också effektivt, är att ge kroppsvarmt vatten som ett lavemang. Då sticker vi försiktigt in en slang i rektum och sköljer.

– Ibland, i situationer där det är svårt att få upp hästar ur diken eller sjöar, kan det krävas att veterinären försöker ge kroppsvarmt dropp redan innan hästen dras upp, för att motverka kraftig nedkylning, säger Anna.

5. Tänk på detta i väntan på veterinär

Det finns flera saker du kan göra i väntan på veterinär om olyckan skulle vara framme.

– Först och främst ska hästen skyddas mot vind, eftersom vind tar med sig kroppstemperaturen. Om möjligt ska hästen även hållas i ett uppvärmt rum med varma täcken på sig, säger Anna.

Det är bra om hästen blir torr, men undvik att gnugga huden eftersom det kan skada huden ytterligare om den redan är köldskadad.

– Det är också mycket viktigt att inte försöka värma huden aktivt med varmvattenflaskor eller genom att spola varmvatten. När huden reagerar med att utvidga blodkärlen kommer den visserligen att kännas varmare, men detta sker på bekostnad av att den centrala temperaturen sjunker och det vill man absolut inte.

Det finns beskrivna fall för nedkylda människor där man har värmt utsidan för fort och därigenom orsakat blodtrycksfall och chocktillstånd så allvarliga att patienten dött.

– Det är alltså bättre att satsa på att hindra att patienten avger värme genom att isolera med kläder, täcken, paddar och lindor samt låta kroppstemperaturen stiga centralt först, säger Anna.

Checklista – fyra snabba råd i väntan på veterinär

» Skydda mot vind i uppvärmt rum och lägg på varma täcken.

» Torka kroppen men gnugga inte på huden

» Spola inte med varmt vatten och använd inte varmvattenflaskor i syfte att värma upp hästen (ljummet vatten på mindre ytor är helt ok om det är i syfte att rengöra områden från lera för att kunna bedöma och behandla eventuella andra skador)

» Om hästen sitter fast – ring veterinären så vi eventuellt kan påbörja behandling med varmt dropp på plats