Remiss to Mälaren Hästklinik

Vi tror att vården för våra patienter blir bäst om vi har nära kontakt med hästens ordinarie/remitterande veterinär. På så sätt kan uppföljning och återbesök många gånger skötas på hemmaplan och med god information följer kontinuitet i behandling och rehabilitering. För akuta remisser är vårt mål är att återkoppla till remitterande veterinär redan första vardagen efter ankomst med uppdatering. För mer planerade, icke-akuta remisser skickar vi dig en kopia på hemgångsrådet.

För att underlätta återkoppling är vi mycket tacksamma om du som remitterande veterinär skickar med djurägaren information om ditt telefonnummer och mailadress. Ett annat alternativ är att maila till info@hastklinik.se och ange hästens namn samt din kontaktinformation, så vidarebefordras informationen till ansvarig veterinär hos oss. Om du remitterat in en patient men saknar återkoppling är du naturligtvis alltid välkommen att ringa receptionen så hjälper vår personal till att förmedla kontakten med behandlande veterinär.

Fill in the form below to send us your referral.

Remiss En
  • Referring Veterinarian
  • Horse owners
  • Patient
  • Choice of referral
  • Attach files
  • Send remiss