Altano

Sedan 2021 ingår vi i nätverket Altano. Vi har under många år samarbetat med ett fåtal internationella kliniker, främst i Europa. Genom samarbetena har vi fått möjlighet att både erbjuda personal från andra kliniker auskultering och klinisk träning hos oss men även erbjudit våra anställda motsvarande på andra kliniker. Dessa kliniker är ofta mycket framstående inom något område som gett oss möjlighet att tidigt ta till oss nya tekniker och procedurer inom t ex luftvägskirurgi och bilddiagnostik.

Vi har också samarbetat kring val av ny utrustning inom vissa områden. När det visade sig att några av våra samarbetskliniker valde att gå med i Altano valde vi det också. Fördelarna är många både för oss, vår personal, hästarna och djurägarna. Inom Altano finns det ett flertal kliniker men där alla har det gemensamt att man delar synen på hög vårdkvalité och att alltid försöka utveckla den och vår service.

För att lyckas med det krävs kontinuerliga investeringar i utrustning, utbildning och vidareutbildning. Vi har genom kontakterna även möjlighet att nå mycket seniora specialister direkt för att diskutera ovanliga fall. Vi har idag nära samarbeten med kliniker i Frankrike, Danmark, Tyskland, Holland och inte minst HKF på västkusten och resan har bara börjat.