Tjänster

Hovslageri

På hästsjukhuset i Sigtuna har vi ett hovslageri som är bemannat av SJV godkända hovslagare alla vardagar. Här utför vi allt ifrån normalskoningar till specialskoningar, tillpassning av sjukbeslag, behandling av hovbölder, fång och andra hovlidanden. I hovslageriet finns varmsmedja, plats för två hästar under skoning och ett stort urval av skor och individuella lösningar.

Våra hovslagare arbetar i nära samarbete med veterinärerna för att ta fram den bästa lösningen för varje häst. Veterinärerna hjälper också till med sedering och bedövning vid behov.

I smedjan finns alla resurser för att anpassa beslag efter individ. Dels kan nya skor smidas på plats, dels kan befintliga beslag modifieras efter behov. Kompetens finns också för att tillpassa aluminium samt plasta olika skador på hoven.

Mälarens hovslagare

Hovslagarteamet i Sigtuna leds av Roger Svensson, som är en av Sveriges högst meriterade och utbildade hovslagare. Han har lång erfarenhet av att jobba med hovsjukdomar i samråd med veterinärer.

Vid MHK Sjöbacka finns också möjlighet att träffa godkänd erfaren hovslagare för normalskoning och sjukbeslag i samråd med veterinär. Smedjan på Sjöbacka är öppen två dagar/vecka.

Vid MHK Linköping och Vallentuna finns smedja med godkänd hovslagare i anslutning till kliniken, där vi har möjlighet att få hjälp med olika hovrelaterade problem ett begränsat antal tider/vecka.

Läs under personal för närmare presentation av de hovslagare som arbetar hos oss.

För tidsbokning hovslageriet Sigtuna, ring: 08-592 540 10

För tidsbokning hovslageriet Sjöbacka, ring: 08-551 745 63 alt. mejla sjobacka@hastklinik.se

Varmt välkomna till hovslagarna vid Mälaren Hästklinik!