Inför ditt besök

Häst på vårdavdelning

När din häst blir kvar hos oss

– Information till dig som lämnar en häst på vårdavdelningen

Välkommen till vårdavdelningen på Mälaren Hästklinik. Hästar som är uppstallade hos oss tas om hand dygnet runt av vår vårdpersonal bestående av veterinärer, djurvårdare, djursjukskötare och sjukgymnast. Inneliggande hästar fodras 4 gånger om dagen med hö (de flesta får fri tillgång) och två gånger om dagen med slobbermash eller kraftgröt. Undantagen är hästar med medicinska tillstånd (ex kolik) som av den anledningen fodras begränsat. Vi fodrar helst med vårt eget foder som också ingår i övernattningsavgiften. Vill du att din häst äter eget medtaget foder går det att lösa.

Utöver veterinärmedicinsk vård får de hästar som har behov också sjukgymnastik av vår sjukgymnast. En viktig grund i vår skötsel av stall och hästar är att förebygga smittspridning. Boxar och all utrustning (ex vattenhinkar/krubbor) rengörs noga och saneras mellan varje häst. Personalen följer noggranna hygienrutiner i all hantering av hästarna. Vi isolerar alltid hästar vid misstanke om smittsam sjukdom.

Besökstider

Du kan besöka din häst vardagar och helger mellan kl 18.00-19.00. Besöken föranmäls via telefon till receptionen Sigtuna 08-592 540 10.
När du besöker din häst vill vi att du hälsar på den i boxen och undviker att röra dig i övriga stallet. Det är inte tillåtet att vistas i övriga vårdavdelningen utöver den stalldel där din häst står. Djursjukvård är sekretessbelagt och vi ber dig respektera detta.
Vid besöket kommer du inte ha möjlighet att tala med veterinär, detta görs på telefon enligt nedan.
Vi har begränsade besökstider för att personalen ska kunna lägga fullt fokus på att vårda inneliggande och nytillkomna akuta patienter.

Kontakt med veterinär

En veterinär ringer upp dig som hästägare/hästföreträdare varje vardag med uppdatering om hur din häst mår samt vårdplan. I normalfallet ringer vi under eftermiddagen.
Under helgen ringer vi endast vid akuta tillstånd, större ändringar i vårdplanen samt om din häst står under intensivvård.
Vi ringer alltid om någon större förändring i din hästs sjukdomstillstånd sker, detta gäller oavsett tid på dygnet.
Vill du tala med en veterinär utöver den dagliga kontakten under vardagar går det bra att boka tid för detta via receptionen: 08-592 540 10.

Hemgång

Hemgång sker i första hand vardagar mellan kl 13.00 och kl 15.00, tid bokas i receptionen. Du träffar då en veterinär i samband med att du hämtar din häst. I de fall det finns en rehab plan för din häst träffar du även en sjukgymnast.
Tänk på att ha med en medhjälpare vid hämtning om ni misstänker att hästen kan vara svårlastad. Vi har tyvärr sällan tid över att hjälpa till med lastning.
Obemannad hemgång sker vardagar kl 18.00-19.00. Vid obemannad hemgång har du ej möjlighet att prata med veterinär men träffar en djursjukvårdare, begränsad möjlighet till ytterligare frågor. Du får alltid ett utförligt hembrev med hem.
Under helgen är hemgång alltid obemannad och tid bokas i förväg.