Tjänster

Laboratorium

På hästsjukhuset i Sigtuna finns ett fullskaligt och toppmodernt laboratorium helt dedikerat till alla typer av prover från hästar. Här har vi möjlighet och kunskap att analysera biokemiska, hematologiska och cytologiska prover, samt odla bakterier och analysera parasiter i träck.

På laboratoriet arbetar en legitimerad biomedicinsk analytiker (BMA) som ser till att vi håller en hög kvalité på alla provsvar, både från stora labbet i Sigtuna och från våra andra klinikers mindre labb.Vår BMA arbetar nära våra veterinärer och assistenter för att kunna tillhandahålla snabba och tillförlitliga provsvar.

Vad som är speciellt med labbet i Sigtuna är att labbets instrumentpark och vår BMA är specialiserad på häst. Detta innebär att labbet, utöver att analysera prover på ett representativt vis, även har möjlighet att förse veterinären med en biomedicinsk individanpassad helhetsbild av hästen vid exempelvis komplicerade medicinska fall.

Vi har ett nära samarbete med UDS och SVA i Uppsala och flera andra labb runt om i Europa.