Tjänster

Receptförskrivning av läkemedel för avmaskning

Vi hjälper gärna till med recept på avmaskningsmedel. För att kunna förskriva rätt läkemedel så behöver vi följande information från er: 

  • träckprovsresultat
  • vad hästen avmaskats med tidigare och när
  • andra saker att förhålla sig till t.ex. om gården haft stora blodmasken, om det gäller till föl, smitttryck med mera. 

Vi erbjuder denna tjänst utan kostnad till våra befintliga kunder, för övriga fakturerar vi ett receptarvode på 300 kr. 

Vill du läsa mer så hittar du vår artikel om avmaskning, träckprov och de vanligaste parasiterna här.