Tjänster

Tandvård

Vid Mälaren Hästklinik bedrivs högklassig hästtandvård av veterinärer med speciell kompetens inom hästens tänder och munhåla. Vi har veterinärer med den högsta utbildningsgraden inom hästtänder – så kallad Hästodontologer, som jobbar i team med övriga veterinärer med specialutbildning på tänder.

Vi utför allt ifrån rutinmässiga munhåleundersökningar med extraktion av vargtänder, till mer avancerad tandvård som innefattar till exempel lagning av karies, rotfyllningar, extraktion av kindtänder med mera.

På alla våra mottagningar kan rutinmässiga undersökningar och ingrepp göras. Detta inkluderar munhåleundersökning och slipningskorrigering av tänder. Vi kan även hjälpa till med utprovning och anpassning av bett och huvudlag, vilket är en viktig del i att undvika utrustningsrelaterade skador. Vi har tillgång till de senaste instrumenten och använder slipmaskin för ökad precision och mer precis korrigering av enskilda tänder.

De mer avancerade fallen hänvisas till vår tandmottagning i Sigtuna. Där har vi också tillgång till intra-oral kamera, där man på en monitor kan se detaljerande bilder inifrån munnen i hög förstoring. Vi använder oss också av röntgen vid mer djupgående tandproblem, samt remitterar för CT-undersökning vid behov.

Vår Hästodontolog Therése Lundberg har också möjlighet att via remiss ta sig an mer avancerade fall för undersökning, diagnostik och behandling på mottagningen i Sigtuna.

För att läsa mer om hästens tänder, se artikeln i vår faktabank: Tänder och Munhåleundersökning.

För tidsbokning på tandmottagningen i Sigtuna, ring 08-592 540 10.

För tidsbokning på övriga kliniker, se separata kontaktuppgifter på deras respektive sidor.

För remiss från veterinär till våra Hästodontologer, se remissformulär under Kontakt – Remiss.

Varmt välkommen till tandmottagningen!