Tjänster

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

När det kommer till hältor från benen har denna beprövade bilddiagnostik varit revolutionerande då MRI genom avancerad teknik kan visa benstrukturer och mjukdelar i hästens ben. Med hjälp av denna undersökning kan veterinären ställa en säkrare diagnos och snabbare sätta in rätt behandling. Vid MHK görs MRI på stående, sederad häst.

Det vanligaste området att undersöka är falangerna (från kotled och ner). Vi kan i vissa fall undersöka upp till och med karpus på framben och hasled på bakben. Vanliga skador att hitta är till exempel ligament och senskador i hov och karled, stressfrakturer eller inflammation i ben som inte syns med röntgen eller ultraljud. MRI utsöndrar ingen strålning som röntgen gör och medför därför inte någon strålningsrisk för vare sig patient eller personal.

Remiss

Om din häst blir remitterad från en veterinär som inte arbetar på Mälaren Hästklinik så måste den veterinären skicka en remiss till oss (kan mailas på info@hastklinik.se) där vi får information om vilket/vilka områden som ska undersökas samt hästens historik. Den kan med fördel gärna skrivas på engelska. Vi behöver få denna remiss i god tid, absolut senast vardagen innan undersökningsdagen, annars kan tiden behöva ombokas.

Inför och under MRI

Då området som ska undersökas ska placeras i ett starkt magnetfält måste skoparet (antingen fram eller bak) tas bort innan man börjar då de annars kan störa bildkvalitén. Skorna kan efter överenskommelse sättas tillbaka efter undersökningen, säg till om detta när ni bokar tiden. Hästen är sederad under tiden som den befinner sig i MRI-rummet. För att underlätta sederingen samt efterbehandling sätts en permanentkanyl i halsen som får sitta kvar fram tills att hästen är klar med undersökningen.

En standard MRI tar 2-4 timmar, men detta beror till stor del på om hästen står stilla då maskinen som skannar benet är känslig för rörelse. Tiden varierar även beroende på hur många områden som ska undersökas. Man kan ofta behöva ta en paus i undersökningen så att hästen kan få komma till en box och kissa och vila emellan. I vissa fall kan vi behöva avbryta undersökningen och fortsätta nästa dag.

Vad händer sen? Efter att undersökningen är klar tas hästen till hovslagaren (om detta blev överenskommet innan) och skorna sätts på igen. Hästen tas därefter till en box där den får dropp. Detta är bra för att minska risken för kolik samt för att hästen ska få tillbaka lite av den vätska som den förlorat under undersökningen.

Den blir även erbjuden Slobber Mash för att få igång tarmarna i en lugn takt igen. Det tar ett par timmar för hästen att återhämta sig efter undersökningen, därför rekommenderar vi att hästen stannar på kliniken till dagen efter om undersökningen blir klar sent på eftermiddagen. Om undersökningen görs på morgonen kan hästen gå hem på eftermiddag/kväll samma dag.

Vi ringer till dig som ägare efter att hästens undersökning är klar och gör upp när hästen kan gå hem.

Bilderna som tas skickas vidare till vår bilddiagnostiska expert Elisabeth van Veggel (DVM, dipl ECVDI, cert ISELP) i Holland, som ger ett utlåtande på bilderna. Detta tar i vanliga fall 2 dagar och vi går därefter gemensamt igenom MRI-rapporten och utför aktuella åtgärder/behandlingar vid första återbesöket efter undersökningen.

För hästar som är under behandling vid Mälaren Hästklinik rekommenderar vi att återbesök bokas samtidigt som MRI- undersökningen.

Remitterande veterinärer är varmt välkomna att höra av sig till oss för rådgivning kring vilka områden som bör undersökas eller behandlings- och rehabiliteringsförslag efter utförd undersökning.