Kontakt

Visselblåsarfunktion

Vår visselblåsarfunktion kan användas av alla anställda men även arbetssökande, tidigare anställda, konsulter, underleverantörer etc.

En visselblåsning kan gälla missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa eller säkerhet. Det kan också gälla risk för omfattande skada i miljön eller annan händelse där det finns anledning att rapportera till oss. Den kan även gälla misstanke om till exempel ekonomiska oegentligheter, korruption, mutor och jäv.

Syftet är att göra ledningen uppmärksam om potentiellt olaglig eller oetisk verksamhet. 

Andra typer av ärenden såsom tvister och reklamationer utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via denna kanal.

Klicka här för att komma till formuläret: https://altano-group.whistleblowing-software.com/