Tjänster

Poliklinik

Polikliniken är avdelningen där hästar undersöks, utreds och behandlas under dagen med djurägaren närvarande. En del av fallen remitteras sedan vidare direkt till kirurgiavdelningen eller blir stationärvårdsregistrerade för mer omfattande utredningar eller dygnet-runt-behandling. Tid för utredning bokas av djurägaren direkt eller via en remiss från annan veterinär.

Majoriteten av fallen handlar om hältutredningar, men här görs även bland annat munhåleundersökningar, endoskopi av luftvägar både i vila och i tempo, dräktighetsundersökningar, vaccinationer, hantering av sårskador, besiktningar inför köp och försäljning och olika typer av akutfall.

Vårt nya sjukhus

På vårt nya sjukhus i Sigtuna har vi en stor hall med två löpargångar, en arena för ridprov på fibersand samt två longeringsvolter, en med hårt gummiunderlag och en med fibersand. För utredning av framförallt travhästar står löpbandet till förfogande. Här kan hästar trava i tävlingstempo och bandet går också att luta. Löpbandet är bra för att få en översyn över hästens rörelsemönster i högt tempo.

Det finns fem undersöknings- och behandlingsrum som är utrustade för olika ändamål såsom bilddiagnostik, ledbehandlingar och endoskopier. Våra munhåleundersökningar görs i ett separat rum som ligger avskilt placerat för att skapa en lugn miljö när hästen är sederad för tandundersökning. Det finns spolspilta och dagboxar till förfogande för hästarna under besöket. Vid vår reception finns ett café med utrymmen för att sitta ner och fika. Här bjuder kliniken på kaffe och en chans att koppla av mellan momenten på polikliniken. Där finns det även mat, fika och godis att köpa.

Undersökningar

Tillhörande poliklinikmottagningen finns stationär digital röntgen i ett avskilt röntgenrum med blyförsedda väggar. Här röntgas mestadels extremiteter och rygg i samband med hältutredningar och akutfall. Andra exempel på undersökningar som utförs är röntgen av tandrötter som komplement till munhåleundersökningar samt bihålor vid misstanke om bihåleinflammation. Vid en röntgenundersökning behöver vi 2 personer över 18 år och som inte är gravida som hjälper till under röntgenundersökningen med att hålla hästen och röntgenplåten. Om det inte finns 2 medhjälpare debiteras en fast kostnad för att en av våra assistenter hjälper till istället.

Vid besök på våra kliniker kan det ibland behövas lastningshjälp. Vi rekommenderar att tillräckligt många och erfarna personer medföljer för att kunna lasta hästen. Om det ändå av någon anledning uppstår problem kan klinikens personal, i mån av tid, hjälpa till med lastningen. Lastningen sker då under ledning av klinikpersonalen, där hästen med stor sannolikhet kommer att sederas.