Faktabank

Sårvård/Bandage

Hur lägger man ett hasbandage? – Läs mer

Hur lägger man ett lågt bandage? – Läs mer

Hur lägger man ett karpusbandage? – Läs mer