Inför ditt besök

Inför besiktning

Länkar

”Information om besiktning vid Mälaren Hästklinik”.

”Uppgifter inför besiktning”

”Uppgifter inför besiktning, skrivbar pdf”

Besiktning är för många bland det viktigaste besöket man gör hos sin veterinär, både för säljaren och för köparen då alla vill att rätt häst ska komma till rätt ägare och få ett bra hem. Besiktning är också en av de undersökningar som djurägare har mest frågor kring.

Våra besiktningsrutiner

Vi uppdaterade våra rutiner under 2020 för att underlätta för både köpare och säljare. Grunden för våra rutiner baseras på ett omfattande arbete som Hästsektionen inom Sveriges Veterinärförbund har gjort. Vi på Mälaren Hästklinik har sedan förtydligat hur en besiktning hos oss går till, vad som ingår i en standardbesiktning samt vilka extra undersökningar som kan göras om så önskas. Detta kan ni läsa om i dokumentet ”Information om besiktning vid Mälaren Hästklinik”.

De nya rutinerna innebär att den som beställer besiktningen redan vid bokning får ett sms med en länk till vår hemsida. Där finns ett dokument som ska skrivas ut och gemensamt fyllas i av säljare och köpare innan besiktningens start. Dokumentet heter ”Uppgifter inför besiktning” och är framtaget av Hästsektionen, Sveriges Veterinärförbund.

Ni kan även välja att fylla i dokumentet direkt på datorn i den skrivbara pdf:en och därefter maila in den till info@hastklinik.se, märk då mailet med hästens namn och ägarens namn.

Besiktningar faktureras ej i efterhand utan betalas vid besiktningstillfället.

Varför ska dokumentet användas?

Dokumentet hjälper säljare och köpare att komma ihåg viktiga saker som underlättar när hästen ska byta hem, bland annat när hästen senast skoddes, hur och när den blev avmaskad och om den haft några tidigare veterinärbesök på grund av skada eller hälta. Dokumentet ger också besiktigande veterinär möjlighet att diskutera hästens eventuella tidigare skadehistorik (om veterinären har kännedom om en sådan) med köparen, förutsatt att säljaren ger sin tillåtelse.

Att ha en mer öppen dialog kring hästens historik underlättar kommunikationen vid besiktningen och gör det lättare för veterinären att exempelvis diskutera fynd som uppmärksammas vid undersökningen. Vill man av någon anledning inte fylla i detta dokument kommer det noteras på besiktningsintyget, men besiktningen kan utföras ändå om beställaren så önskar. I övrigt kommer besiktningen gå till som tidigare.
Observera att köpare och säljare lämnar in det färdigifyllda dokumentet till receptionen i samband med ankomst. Om man inte har fyllt i dokumentet i förväg, går det bra att komma tidigare och fylla i det på plats. Vi rekommenderar dock att detta görs i god tid innan besiktningen då det tar lite tid att fylla i. Skulle det fyllas i på plats finns utskriva versioner i receptionen.

Även hästens pass lämnas till receptionen innan besiktningen startar då det skannas in i hästens journal och används av veterinären för att kontrollera hästens identitet, oftast med hjälp av chipavläsning.

Väl mött önskar vi på Mälaren Hästklinik!