Tjänster

Kirurgi

Mälaren Hästklinik har landets mest besökta kirurgmottagning för häst, där vi utför över 1100 operationer årligen. I vårt team ingår kirurger med europeisk specialistkompetens i kirurgi (Diplomates) samt legitimerade djursjukskötare med lång erfarenhet av narkos på häst. Vi tar emot både akuta och planerade operationsfall. En omfattande verksamhet och ett stort nätverk av kirurger och specialister ger en stor erfarenhet och rutin vilket även möjliggör utveckling och nya behandlingsmöjligheter.

De flesta operationer utförs under narkos i en av våra två operationssalar. Hästarna blir förflyttade mellan induktionsbox, operationsbord och de väl madrasserade uppvaken via en travers som löper genom avdelningens tak.

Toppmodern narkosövervakning ger så säker narkos som möjligt för patienten och övervakningskamera i uppvaket, samt assisterat uppvak vid behov, säkerställer bästa möjliga kontroll när hästen vaknar ur narkosen.

Ortopedisk kirurgi

Detta inkluderar artroskopier (titthålskirurgi i leder), tenoskopier (titthålskirurgi i senskidor) samt andra ingrepp som görs för att åtgärda ortopediska problem i hästens kropp.

Artroskopi utförs ofta vid osteokondros då man avlägsnar benfragment från leder (lösa benbitar) samt diagnostiskt för att undersöka en smärtsam led med skador i till exempel ledbrosk. Vid tenoskopi undersöks senskidor i diagnostiskt syfte, eller för att utföra vissa ingrepp som förbättrar läkningsprocessen vid vissa typer av senskador.

Titthålskirurgi innebär ett minimalt trauma för hästen. Detta leder till bättre resultat och hästar som återvänder snabbare till arbete.

Utvecklingen av nya fixeringstekniker (plattor och skruvar), samt framsteg inom bilddiagnostik och anestesi, innebär att vi idag kan åtgärda fler frakturer som drabbar hästar. Kirurgerna på Mälaren Hästklinik har god kompetens och den utrustning som krävs för att fixera flertalet frakturer. Vi har dessutom nära samarbete med Fabrice Rossignol, en av världens främsta frakturkirurger som både kan konsultera på distans men som även kommer hit och opererar regelbundet.

Nålartroskopi

Vi utför nålartroskopiundersökningar som är en diagnostisk metod där vi har möjlighet att gå in i en led eller senskida, men med en kamera av samma storlek som en nål. Detta gör att vi kan diagnosticera vissa skador i leder och senskidor på sederad, lokalbedövad häst och därmed undgå narkos.

Hålet in i leden är så litet att det inte behöver sys eller bandageras efter undersökningen och ingen speciell konvalescens krävs på grund av själva undersökningen.

Nålen som används för att föra in optiken i leden är inte större än en kanyl som vanligtvis används vid ledbehandling och själva idén är att kunna göra precisa bedömningar på ett så icke-invasivt sätt som mjöligt. David Frisbie, DVM, PhD, DACVS, DACVSMR, Professor of Equine surgery från Orthopeadic Research Center, Colorado State University var först med metoden och tog den till Europa och Mälaren Hästklinik. Nålartroskopi har sedan utvecklats vidare av oss används sedan fler år tillbaka i våra dagliga undersökningar.

Undersökningen är speciellt användbar vid diagnostik av mjukdelsskador eller som uppföljning av medicinsk behandling eller operation av vissa leder. Vi rekommenderar denna undersökning till hästar som har knä eller karpalledsproblem, där röntgen och eller ultraljud inte ger tydliga svar på hur leden mår på insidan, eller om en operation är nödvändig eller ej. I vissa fall undersöks även kotleder. Nålartroskopi kan även användas på hästar med dokumenterade broskskador i leder och som behöver följas inför igångsättning och under rehabilitering. Nålartroskopin används även som diagnostiskt hjälpmedel i senskidor på hästar med kronisk tenosynovit.

Bukkirurgi

Vi utför både akuta och planerade bukoperationer, oftast på grund av akut kolik, upprepade koliker eller andra problem i bukhålan där ett bukingrepp är indicerat.

Att söva en häst med akut kolik och ibland svåra fellägen av tarmar kräver hög kompetens. Vårt erfarna operationsteam jobbar nära varandra för att narkos och operation ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, då det är viktigt att minimera tiden under narkos för en kolikhäst. Idag räddas fler hästar än tidigare som genomgår akut bukkirurgi, då narkos och kolikkirurgi utvecklats enormt under de senaste åren. Även diagnostiken har utvecklats så att vi tidigt kan identifiera de hästar med ett kirurgiskt lidande så att de snabbare tas till operation vilket förbättrar prognosen.

Efter en buköppning stannar hästen ofta några dagar upp till veckor hos oss, beroende på tillstånd, behov av vård och medicineringsplan. Vid hemgång fås noggranna instruktioner om hur konvalescens och rehab ska skötas, då en plan görs gemensamt av kirurg, behandlande veterinär och legitimerad sjukgymnast.

Luftvägskirurgi

Problem i övre luftvägarna är en vanlig orsak till nedsatt prestation hos kör- och ridhästar. På Mälaren Hästklinik utför våra kirurger operationer både på struphuvudet och i svalget för att förbättra luftvägarnas dynamik och funktion. Detta görs med både traditionella metoder och endoskopisk laserkirurgi.

Vi har som enda klinik i Sverige ett nära samarbete med den världskända franska kirurgen Fabrice Rossignol. Han kommer till oss med jämna mellanrum för att utföra vissa specifika luftvägsoperationer tillsammans med vårt operationsteam.

Tand och bihålekirurgi

Tandsjukdomar är vanligt hos hästar och kan leda till infektioner i bihålorna. Tandkirurgi utförs rutinmässigt på Mälaren Hästklinik, både i narkos och på stående sederad häst under lokalbedövning. Vidare görs kirurgi i bihålorna för att avlägsna cystor, hematom och andra problem relaterade till bihålorna. Dessa görs oftast på stående, sederad häst.

Behandling av sår samt rekonstruktiv kirurgi

Vi är i täten inom sårbehandling på Mälaren Hästklinik. Vi har fördelen av att ha de modernaste verktygen för att ta hand om komplexa sårskador, såsom Versajet för rengöring, samt vakuumassisterad läkning av sår.

Laserkirurgi

Mälaren Hästklinik använder sig av den senaste diodlasern som både skär och koagulerar med två våglängder av laserljus samtidigt. Lasern kan användas som en icke-invasiv metod för behandling av en mängd olika kirurgiska tillstånd. Diodlasern kan användas via ett endoskop för behandling av struppipning och felläge av den mjuka gommen. Den används också för avlägsnande av vävnad i både de övre och nedre luftvägarna samt urogenitalt. Koldioxidlaser används för avlägsnande av sarkoider (“inkar”) och andra tumörer huden.

Laparaskopi

Laparaskopi är titthålskirurgi i bukhålan där man använder en liten styv kamera för att kunna se bukhålan på en monitor. Kirurgiska instrument med långa handtag som är specialgjorda för laparaskopi förs in i bukhålan via små portaler för att utföra själva ingreppet.

Laparaskopi kan i vissa fall ersätta traditionell kirurgi som kan kräva buköppning, narkos och längre boxvila, eftersom det oftast utförs på stående häst under sedering. Fördelar är att ingreppet blir mindre invasivt, vi kan få en lättare post-operativ sårvård och en snabbare konvalescens. Lokalbedövning och smärtstillande mediciner ser till att hästen är komfortabel medan ingreppet utförs.

Laparaskopi används till exempel vid:

  • Klapphingstar med testikel i buken.
  • Ovariektomi – avlägsnande av en eller båda äggstockarna för att behandla tumörer eller beteendestörning.
  • Vid viktnedgång/kroniska kolikproblem där man i diagnostiskt syfte kan ta biopsier från tarmar eller andra organ så som lever eller mjälte.
  • Avlägsnande av urinsten via hand-assisterad laparaskopi.
  • Stängning av mjält-njurligaments område