Faktabank

Råd för injektion av penicillin

Penicillin injiceras i halsmuskeln en gång dagligen. Om man ger en lång kur, kan man även injicera i bröstmuskulaturen. Hos föl kan bakdelens muskulatur användas, men hos vuxna hästar bör man undvika detta.

I värsta fall kan man få förkalkning i muskulaturen som ses som bakbenshälta. Det är bra att ge injektionen ungefär samma tid varje dag. Byt sida för injektion dagligen – det vill säga höger sida varannan dag, vänster sida varannan dag. Då hästen kan reagera kraftigt om injektionsvätskan kommer i kontakt med blodet, ska man kontrollera noga att man inte råkar injicera vid ett blodkärl.

Gör så här:

  1. Penovet ska förvaras i kylskåp. Skaka flaskan ordentligt, allt det vita som finns i botten av flaskan ska lösas upp. Dra upp medicin i sprutan.
  2. Ha hästen i boxen och använd en medhjälpare som håller i hästen.
  3. Massera eller nyp lite i huden där du ska injicera. Detta minskar reaktionerna i samband med själva sticket.
  4. Vila handen mot halsen och stick in kanylen.
  5. Kontrollera att det inte rinner blod ur kanylen.
  6. Koppla på sprutan och dra utåt (aspirera). Det ska inte komma blod till sprutan. Håll i kanylen under tiden du injicerar. Annars är det lätt hänt att sprutan lossnar om hästen rör på sig.
  7. Injicera långsamt, rikta om kanylen och aspirera igen efter halva mängden.
  8. Till slut dra ur kanylen. Man kan använda en PET-flaska som förvaring av använda kanyler. Gå ut ur boxen och lämna hästen i lugn och ro under ett par minuter. Hästar kan reagera på penicillinet om detta kommer i kontakt med blodet, hästen börjar då bete sig märkligt och ”se spöken” i samband med injektionen. Om detta skulle inträffa, gå ut ur boxen och stäng dörren. Vänta tills hästen lugnat ner sig.