Inför ditt besök

Sista vilan

Ibland tvingas man ta det jobbiga beslutet att låta sin häst somna in. I denna text får du veta hur det går till hos oss.

Avlivning kan ske genom olika metoder. På Mälaren Hästklinik avlivar vi med avlivningsvätska, en väl beprövad metod som vi känner oss trygga med. Förloppet går till så att hästen först ges en spruta med lugnande medel i muskeln, som tar ca 20-30 minuter att verka. Därefter sätts en permanentkanyl i venen på halsen (en infart gjord av en liten plastslang), detta för att säkerställa att avlivningsvätskan injiceras på ett säkert sätt när det är dags.

När permanentkanylen är på plats får ägaren ta farväl. Vill man så är det ok att mata hästen med något, eller bara ha en privat lugn stund tillsammans. Vill man inte träffa hästen efter dessa första moment går det också bra. Det finns alltså möjlighet att bara lämna in hästen om man i stället tagit farväl hemma. Vi rekommenderar aldrig att ägaren är med precis när hästen somnar in då detta kan se obehagligt ut.

Hästen leds in i vår speciellt avsedda avlivningsbox som ligger lugnt och avskilt från den övriga verksamheten på kliniken. Därefter injiceras avlivningsvätskan direkt i blodet via den förberedda permanentkanylen. Hästen känner alltså inte detta. Avlivningsvätskan ger en snabb och djup medvetslöshet som dessutom påverkar andningscentra i hjärnan. Andningen avstannar ofta ca 10-20 sekunder efter injektion och därefter får hästen hjärtstillestånd och faller ner. Hästen är då redan medvetslös och uppfattar ej att den faller. Man kan se mindre reflexmässiga rörelser av kroppen och andningsmuskulaturen upp till några minuter efter att hästen avlidit.

Veterinären kontrollerar därefter reflexer på ögat samt lyssnar på hjärtat för att säkerställa att hästen är avliden.

Om ägaren vill kan man få möjlighet att se hästen efter att avlivningen är klar. Kroppen skickas sedan för destruktion genom kremering. Om man vill kan man för en extra kostnad beställa separat kremering. Då kan hästens aska hämtas ut från destruktionsstället ett par dagar senare.