Tjänster

Rehab

Det pratas allt mer om rehabilitering inom hästbranschen och rent veterinärt blir vi i yrkeskåren bättre och bättre på att ställa diagnos med hjälp av bland annat röntgen, CT, MRI och ultraljud. Vi får fler och bättre behandlingsmetoder så som IRAP, PRP och stamceller – allt för att hjälpa hästen åter till vardagen.

Men när diagnosen väl är ställd och skadan behandlad eller opererad, så börjar det viktiga arbetet med att rehabilitera hästen. På Mälaren Hästklinik är vi övertygade om att rehaben är en minst lika viktig del som behandlingen eller operationen i sig för att få hästarna tillbaka till arbete igen.

Vi jobbar kontinuerligt på våra dagmottagningar med dipl Equiterapeuter anslutna till Svenska Equiterapeutförbundet samt leg sjukgymnaster med vidareutbildning inom häst. De jobbar integrerat med våra veterinärer och vi hjälps åt med fallen. Det gör att vi kan komma igång med rehaben direkt efter en skada och på så sätt komma tillbaka till full användbarhet snabbare.

Har din häst blivit inlagd hos oss så kan rehabiliterinen börja redan på vårdavdelningen. På sjukhuset i Sigtuna har vi en leg sjukgymnast som kan börja jobba med hästarna medan de är uppstallade. Vid hemgång kan de djurägare som önskar få en rehabplan och genomgång av övningar att göra hemma.

När det är dags för återbesök stämmer vi av rehabplanen i samband med att vi undersöker skadans läkning, då det är en viktig del i att få hela hästen funktionell igen.